Cena: 960,00din

 

autoapoteka

Vršimo zamenu prve pomoći kojoj je istekao rok trajanja kao ovlašćeni distributeri GALENIKA PHARMACY.

Uslovi za zamenu su da kompleti budu u originalnom pakovanju, zatvoreni i neupotrebljavani i da su proizvedeni po novom standardu od strane preduzeća: Galenika, MBS Tehno, Karan. Co, Tosama, Mediteks i Evropa lek.Zamena se može obaviti uz doplatu od 690,00 dinara, a nove auto-apoteke sa rokom trajanja do 2023. godine

Uslovi koje moraju ispunjavati kompleti za zamenu:

  • Moraju biti proizvedeni po standardu SRPS Z.B2.001
  • Moraju biti u originalnom pakovanju, zatvoreni, neupotrebljavani, sa svim komponentama.
  • Moraju biti proizvedeni od strane:
  • Galenika a.d.; MBS Tehno d.o.o.; Karan Co. d.o.o.; Tosama d.d.; Mediteks d.o.o.; Evropa Lek d.o.o.

Upozorenje:

  • Ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi iz procedure, zadržavamo pravo da ne izvršimo zamenu kompleta prve pomoći.